Nacions Unides ha reconegut Support-Girona, organització gironina dedicada al suport jurídic i social de persones adultes amb discapacitat, com a bona pràctica en el treball de suport a la presa de decisions de les persones que acompanya en el foment d’estils de vida saludables i, concretament, en la planificació familiar, salut sexual i reproductiva i en l’atenció a les dones embarassades i als seus fills. Aquesta bona pràctica forma part de l’activitat habitual de l’entitat i esdevé un dels seus objectius de desenvolupament sostenible.

La pràctica del suport a la presa de decisions a les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment) forma part del suport global corresponent a l’encàrrec judicial o notarial. Support-Girona actua amb l’objectiu de preservar la voluntat i preferències de les persones acompanyades. En aquest cas concret, l’atenció a la planificació familiar i la salut sexual i reproductiva es concep com a un element important de les seves vides que necessita del suport adequat per a la seva plena inclusió en la societat, sense barreres ni discriminació.

Així, Support-Girona fa constar la programació dels objectius específics de cada persona en els diferents plans de treball individualitzats, pactats amb la persona acompanyada. En alguna ocasió, quan la persona no ha volgut tractar el tema però s’evidencia una vulneració dels seus drets en aquest àmbit, el treball dels professionals esdevé informatiu i proactiu, amb un suport adequat a les necessitats de cada persona, els ajustaments raonables i les salvaguardes adequades i efectives per garantir el respecte als drets i la protecció contra abusos, en igualtat de condicions amb la resta de persones. Es tracta que la pròpia persona pugui arribar a la conclusió que més li convingui. L’atenció proporcionada consisteix tant en un suport verbal i reafirmació dels seus drets o desitjos com en un suport per coordinar o activar serveis, acompanyar en la logística o bé en emprendre accions legals. “En massa ocasions les persones amb discapacitat interioritzen la discriminació com a norma i accepten els tabús generalitzats”, afirma el director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

El treball realitzat i seleccionat per Nacions Unides com a bona pràctica es concreta, entre d’altres, en el suport relacionat amb la salut sexual i reproductiva; l’afectivitat i sexe com a dret humà; el respecte per la privacitat i la intimitat; la defensa davant dels abusos, la violència o la intimidació; el dret a la paternitat i a mantenir la fertilitat; i el dret a casar-se i a fundar una família. Els resultats fan referència a l’activitat realitzada des dels inicis de la fundació en aquests àmbits específics.

En relació amb el primer punt (salut sexual i reproductiva), sobre la base d’una mostra de 33 persones, un 64% s’ha derivat a  formació sexual; en un 18% s’ha donat suport a temes relacionats amb la disfunció, en un 9% s’ha orientat en relació a  dubtes  sobre malalties de transmissió sexual i en el  9% restant se’ls ha facilitat, segons petició concreta, material coadjuvant.

En relació amb el dret a gaudir de l’afectivitat i el sexe, en una mostra de suport a 33 persones, un 62% ha necessitat atenció en la gestió d’un servei sexual; un 19% en l’acompanyament a serveis sexuals; un 8% ha plantejat dubtes sobre l’afectivitat i el sexe; un 8% ha requerit suport emocional i a un 3% li ha calgut acompanyament en un procés de transsexualitat.

En relació amb el respecte a la privacitat i a la intimitat, sobre una mostra 19 persones, el 74% ha tingut la necessitat de trobar un lloc per gaudir de la intimitat i el 26% defensar-se davant les opinions de familiars o certes polítiques de centres residencials denegatòries dels drets recollits en aquest àmbit .

En quart lloc i sobre assumptes vinculats a abusos, violència i intimidació, la fundació ha donat suport a 69 persones que durant la seva vida han patit abusos sexuals.

La cinquena àrea treballada ha tingut a veure amb el dret a la paternitat, a casar-se i crear una família. En aquest dret, sobre una mostra 73 persones, un 60% ha necessitat suport en temes de divorci; un 20% en dilemes vitals referents a la conveniència o no de gaudir d’aquest dret; i un 16% ha requerit suport per decidir al voltant de l’esterilització; el 3% restant ha fet referència a l’acompanyament davant de propostes de matrimoni derivades de costums familiars existents en altres cultures.

Els ODS relacionats amb la pràctica reconeguda per les Nacions Unides

  • ODS 3.- Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots (5.3 ODS Support-Girona- Informar i formar en temes de salut afectiva, sexual y reproductiva)
  • ODS 16.- Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia (16.1 ODS Support-Girona- Accés a la justícia de les persones con discapacitat. L‘ accessibilitat a la informació, la capacitació i el suport per a exercir els seus drets són eines que poden facilitar la denúncia, massa vegades menyspreada quan prové d’una persona amb discapacitat).
  • ODS 17.- Enfortir els mitjans d’implementació i revitalitzar l’aliança mundial per al desenvolupament sostenible (17 ODS Support-Girona-Treball amb totes les persones i els professionals de l’entorn, creant aliances sòlides  per a una cooperació holística i interconnectada).

L’any 2020, Support-Girona va desplegar el Pla d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’entitat entenent que podia contribuir a la millora del món, en la línia dels objectius fixats per Nacions Unides en l’Agenda 2030 i l’Informe del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya,  des de l’exercici del suport a les persones que acompanya i amb l’accent posat als 10 objectius que tenen a veure amb la millora de la qualitat de vida de les persones que atén. Per al seu desenvolupament, l’entitat va partir de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), que busca promoure, protegir i assegurar un benestar ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals, així com promocionar el respecte a la dignitat inherent de les persones. La planificació té en compte dades de l’informe de Nacions Unides sobre la Discapacitat i Desenvolupament 2018 així com les extretes de l’activitat de l’entitat.