Objectius de Desenvolupament Sostenible de Support-Girona

Presentació

Support-Girona es compromet amb la millora del món mitjançant una planificació d’objectius de desenvolupament sostenible encarada a #NoDeixarNingúEnrere. Universalitat, interconnexió, inclusió i cooperació s’esdevenen peces clau per transformar el món, des de l’exercici del suport a les persones que acompanyem. Conscients de la importància de contribuir a la millora del món en la línia dels objectius fixats per Nacions Unides en l’Agenda 2030 i l’Informe del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya, ens comprometem a una gestió més sostenible de l’entitat i també a una altra mirada en l’acompliment de les finalitats fundacionals. Per això volem contribuir als 17 objectius de Nacions Unides atribuint protagonisme als 10 objectius encarats  a conservar i millorar la qualitat de vida de les persones que acompanyem mitjançant un tipus de suport més inclusiu i adaptat a les necessitats i a la voluntat de la persona.

Partim de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) ratificada per part de l’Estat Espanyol el 2008, tot cercant promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals així com promocionar el respecte a la dignitat inherent. La planficació té en compte dades de l’informe de Nacions Unides sobre la Discapacitat i Desenvolupament 2018 així com les extretes de l’activitat de l’entitat.

Support-Girona és membre de l’Aliança Catalunya 2030, formada per les organitzacions que, havent signat l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aporten compromisos concrets per a la localització dels ODS.

Els 10 ODS preferents de Support-Girona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarrega’t el nostre Pla d’Objectius de Desenvolupament Sostenible!

 

Vols llegir la versió ampliada?