Comptes anuals i informes auditoria

 

Comptes anuals auditats i dipositats al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya:

Comptes 2013 – Comptes 2014 – Comptes 2015 – Comptes 2016 – Comptes 2017 – Comptes 2018 – Comptes 2019

Comptes 2020

Informes auditoria

Informe 2013 – Informe 2014 – Informe 2015 – Informe 2016 – Informe 2017 – Informe 2018 – Informe 2019

Informe 2020