Altres documents

 

Estatuts de la Fundació

La Fundació està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Fundació s’ha acollit al programa de Contractació en Pràctiques de Persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Iniciativa d’Ocupació juvenil-Fons Social Europeu.). L’any 2016 ha acollit 4 joves en pràctiques.

Cartera de serveis

Codi ètic

La Fundació cerca proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides).

Tenim com a referència de la intervenció el propi Codi Ètic de l’acompanyament 

Política de Qualitat