Internacional

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 15.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018, Support és membre del Consell d’Administració de l’EASPD a través de la figura del director de la Fundació, Josep Maria Solé.

IGN, International Guardianship Network, organització no governamental i sense ànim de lucre destinada a proporcionar suport i informació, a crear xarxes als proveïdors de suport, tribunals i autoritats públiques de tot el món, i a posar en pràctica els processos legals de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat.

Support treball conjuntament amb les UDAF de França, concretament de la regió d’Occitània, sobre els sistemes jurídics i socials del suport i l’atenció comunitària a les persones amb discapacitat. Es comparteixen les pràctiques d’adaptació a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, l’acompanyament en la presa de decisions i la integració a la comunitat. A finals de 2018 iniciem conjuntament el projecte Erasmus+ Ad-Choisir.

Nacional

Per complir les funcions de suport i per la vocació d’oferir un suport global a les persones acompanyades, l’activitat de la Fundació porta implícita la col·laboració amb organismes públics i privats que gestionen serveis socials (bàsics i especialitzats), serveis de salut, serveis d’integració laboral, de desenvolupament comunitari i d’activitat cívica, entre d’altres, així com amb jutjats, fiscalia, cossos de seguretat, administracions locals i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. Som conscients de que només un treball en xarxa permet un veritable suport.

Support forma part d’ENCAIX des de la seva creació. Aquesta organització agrupa entitats tutelars que orienten la seva activitat principalment a les persones amb malaltia mental. També en són membres la Fundació Germà Tomàs Canet, la Fundació Nou Camí, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, la Fundació Pere Mata, la Fundació Vol, la Fundació Vella Terra, la Fundació Lar, la Fundació Salut i Comunitat (servei tutelar “Amb tu”), la Fundació Lluís Artigues i la Fundació Viaclara.

Des d’ENCAIX, presidida pel director de la Fundació, Josep Maria Solé, fins al novembre de 2014, es participa en la Taula Tècnica de Tuteles constituïda en l’àmbit de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, la qual, a falta d’una regulació administrativa del servei de suport, serveix com a òrgan de participació i coordinació entre les entitats tutelars i l’administració.

També, per designació d’ENCAIX, el director de la Fundació forma part de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o incapacitats, de la Generalitat de Catalunya, regulada en el Decret 188/1994.

El 2018 ENCAIX treballa una proposta del Pla estratègic. S’han treballat temes com el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions (2017-2019), la revisió del Protocol de cribratge abans d’iniciar un procediment de determinació de la capacitat (suport a l’exercici de la capacitat) i l’informe sobre la complexitat en la tutela de persones amb trastorn mental.

Support forma part del patronat de la Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció laboral i l’habitatge de persones amb problemes de salut mental, i participa activament en el Grup Èxit, aliança empresarial de tres entitats de l’àmbit social: Fundació Drissa, Fundació Grup Ramon Noguera i Ecosol (empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona). Aquest grup té com a objectiu mantenir i crear llocs de treball per col·lectius beneficiaris de les tres entitats.

El director de la Fundació, en qualitat de membre del patronat de la Fundació Drissa, també exerceix la vicepresidència del patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala, espai de recerca aplicada, innovació i transferència de coneixement en matèria de serveis socials i sociosanitaris. Aquesta fundació ha contribuït a consolidar el discurs ètic sobre l’acció tutelar.

La Fundació forma part del patronat de lAssociació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.

A partir de juliol 2018, el director de Support, Josep Maria Solé, és patró co-fundador i Secretari de la Fundació iSocial.

El director de Support també és membre del Patronat i del Consell Social Guttmann, en qualitat d’expert, des del maig 2016.

Segueix sent freqüent que moltes entitats de serveis socials incloguin Support en els corresponents òrgans de participació, com a entitat de suport de molts dels seus usuaris.

Així, la Fundació forma part dels consells assessors de la Residència Robert Pallí i del Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET), de Banyoles, i d’òrgans directius de la Fundació VIMAR i de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

La Fundació forma part de la Junta Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, màxim òrgan de gestió de la xarxa pública a les comarques gironines, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària, així com de la Comissió de Casos complexes del Centre de Salut Mental del Gironès de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, on hi ha representants membres dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, l’Institut Català de la Salut a Girona, el SEM, Mossos d’Esquadra, l’Oficina d’Atenció a la Víctima de la Policia Municipal de Girona i el Centre d’Acolliment i Serveis Socials, la Sopa de Girona.

Support també és membre de la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Girona.