Internacional

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 20.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018, El Director de Support-Girona és membre del Consell d’Administració de l’EASPD amb la cartera Independent Living.

IGN, International Guardianship Network (ara renomenada “Adult Capacity Enhancing Autonomy, Support and Protection”), organització no governamental i sense ànim de lucre destinada a proporcionar suport i informació, a crear xarxes als proveïdors de suport, tribunals i autoritats públiques de tot el món, i a posar en pràctica els processos legals de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat.

Support-Girona treballa conjuntament amb les UDAF de França, concretament de la regió d’Occitània, sobre els sistemes jurídics i socials del suport i l’atenció comunitària a les persones amb discapacitat. Es comparteixen les pràctiques d’adaptació a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, l’acompanyament en la presa de decisions i la integració a la comunitat.

Nacional

Per complir les funcions de suport i per la vocació d’oferir un suport global a les persones acompanyades, l’activitat de la Fundació porta implícita la col·laboració amb organismes públics i privats que gestionen serveis socials (bàsics i especialitzats), serveis de salut, serveis d’integració laboral, de desenvolupament comunitari i d’activitat cívica, entre d’altres, així com amb jutjats, fiscalia, cossos de seguretat, administracions locals i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. Som conscients de que només un treball en xarxa permet un veritable suport.

Support-Girona forma part d’ENCAIX des de la seva creació. Aquesta organització agrupa entitats de suport que orienten la seva activitat, principalment, a les persones amb discapacitat psicosocial. També en són membres la Fundació Germà Tomàs Canet, la Fundació Nou Camí, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, la Fundació Pere Mata, la Fundació Vol, la Fundació Vella Terra, la Fundació Lar, la Fundació Salut i Comunitat (servei tutelar “Amb tu”), la Fundació Lluís Artigues i la Fundació Viaclara.

Des d’ENCAIX, presidida pel director de Support-Girona, Josep Maria Solé, fins al novembre de 2014, es participa en la Taula Tècnica de Tuteles constituïda en l’àmbit de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, la qual, a falta d’una regulació administrativa del servei de suport, serveix com a òrgan de participació i coordinació entre les entitats tutelars i l’administració.

També, per designació d’ENCAIX, el director de la Fundació forma part de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o incapacitats, de la Generalitat de Catalunya, regulada en el Decret 188/1994. El 2021 ENCAIX treballa conjuntament, a banda de la coordinació de temes que afecten les entitats que la componen:

  • El Pla estratègic.
  • L’informe sobre la complexitat en el suport a persones amb discapacitat psicosocial.
  • Una proposta per regular les condicions tècniques i econòmiques de la concertació (per reemplaçar el sistema actual de subvenció) entre el Departament de Drets Socials i les entitats sense ànim de lucre, que d’acord amb la Llei de Serveis Socials, la Cartera de Serveis Socials, sol·licitin acollir-se al règim de concert social per al Servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones adultes a Catalunya.
  • Reunions mensuals del Grup de juristes de les diferents entitats sobre l’adaptació a la reforma legislativa 2021.

 

El Director de Support-Girona forma part del patronat de la Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció laboral i l’habitatge de persones amb discapacitat psicosocial. És membre impulsor del Grup Èxit, aliança empresarial de tres entitats de l’àmbit social: Fundació Drissa, Fundació Grup Ramon Noguera i Ecosol (empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona). Aquest grup té com a objectiu mantenir i crear llocs de treball per col·lectius beneficiaris de les tres entitats.

El director de la Fundació, en qualitat de membre del patronat de la Fundació Drissa, també exerceix la vicepresidència del patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala, espai de recerca aplicada, innovació i transferència de coneixement en matèria de serveis socials i sociosanitaris. Aquesta fundació ha contribuït a consolidar el discurs ètic sobre l’acció tutelar.

La Fundació és membre de la Junta de lAssociació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.

A partir de juliol 2018, el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, és patró co-fundador i secretari de la Fundació iSocial.

El director de Support-Girona també és membre del Patronat de l’Institut Guttmann, des del maig 2016 i director de la revista “Sobre ruedas” des del 2022.

Segueix sent freqüent que moltes entitats de serveis socials incloguin Support en els corresponents òrgans de participació, com a entitat de suport de molts dels seus usuaris.

Així, la Fundació forma part dels consells assessors de la Residència Robert Pallí i del Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET), de Banyoles, i d’òrgans directius de la Fundació VIMAR i de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

La Fundació forma part de la Junta Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, màxim òrgan de gestió de la xarxa pública a les comarques gironines, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària, així com de la Comissió de Casos complexes del Centre de Salut Mental del Gironès de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, on hi ha representants membres dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, l’Institut Català de la Salut a Girona, el SEM, Mossos d’Esquadra, l’Oficina d’Atenció a la Víctima de la Policia Municipal de Girona i el Centre d’Acolliment i Serveis Socials, la Sopa de Girona.

Support-Girona també és membre de Comissió tècnica i operativa (CTO) dels equips guia de la Regió Sanitària de Girona, un equip comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents, d’acord amb el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mentals i addiccions de la Generalitat de Catalunya i les prioritats del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat (PAICSAMAEC).

Support-Girona també és membre de la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Girona.

Girona Voluntària

El desembre 2020, Support Girona impulsa, juntament amb l’Escola d’Educació especial Palau, l’Associació Mifas, Associació Multicapacitats, i les fundacions Oncolliga, Ramón Noguera, St. Vicenç de Paül, Sergi  i el  GEiEG, la creació de Girona Voluntària, Coordinadora d’entitats socials i acció comunitària, una entitat que té per objectiu promoure un nou tipus de voluntariat, que s’obri tant a nous perfils de col·laboradors, com a un gran ventall de serveis més enllà de l’acció social. Tot plegat, amb la vista posada a cobrir les noves necessitats de la societat, algunes de les quals han aflorat amb la pandèmia de la covid-19. Vol promoure el treball conjunt de les entitats amb l’ànim de compartir sinèrgies i voluntats a favor de l’atenció a les persones a través de la promoció i el foment del voluntariat en els àmbits social, cultural, de les persones amb discapacitat, de l’educació, el foment de l’esport i dels hàbits saludables, de la solidaritat i del progrés social. Support-Girona és membre de la Junta directiva.