Serveis

  • Suport jurídic i social a les persones amb discapacitat, com -sense acotar- la discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva derivada del procés d’envelliment, ja siguin designats judicialment o per la pròpia persona mitjançant l’Assistència o el Poder notarial.
  • Defensa, promoció i desenvolupament dels Drets Humans. Support-Girona estudia la situació de cada persona, assessora els familiars i/o persones de l’entorn, promou la millora de la qualitat de vida i fomenta la participació i la inclusió efectives i plenes en la comunitat.
  • Sensibilització de la societat i col·laboració amb autoritats, organismes i organitzacions públiques i privades per millorar el suport a les persones amb discapacitat. Conferències divulgatives.
  • Assessorament jurídic i social a persones, professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport a la capacitat jurídica i col·laborar amb organismes públics.
  • Exercici d’accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, en defensa dels Drets Humans de les persones ateses per la Fundació.
  • Promoció dels serveis i equipaments necessaris per desenvolupar els objectius.
  • Altres activitats relacionades amb les anteriors o necessàries per al seu compliment efectiu.