Àrea de Social

Cap de l’Àrea
Sra. Glòria Cerrato Tomàs
La tasca de la Fundació és predominantment social i molt propera a les persones.

Les accions es coordinen sobretot amb la persona però també amb els familiars i de manera multidisciplinar amb els professionals externs de referència. S’elaboren els corresponents informes socials de seguiment.

L’atenció comprèn les situacions d’urgència, 24 hores al dia i 365 dies l’any.

L’Àrea Social s’estructura en diferents equips de treball destinats a tot el territori de les comarques gironines. Cada equip compta amb un referent que rep el suport d’un, dos o tres agents de suport. El referent és l’encarregat de la confecció i direcció del pla de treball de la persona, incorporant la seva voluntat així com l’acord amb els agents externs que hi puguin contribuir, en coordinació amb les àrees Econòmica-patrimonial i Jurídica. Els agents contribueixen a portar a terme aquest pla en el dia a dia, en contacte directe més freqüent amb la persona.

  • Elabora el Pla de Treball Integral Individualitzat de cada nou suport, en coordinació amb l’Àrea Econòmica-patrimonial i l’Àrea Jurídica.
  • Estudia i tramita, juntament amb l’Àrea econòmica, les possibles ajudes econòmiques a les que es pot acollir la persona a qui la Fundació dona suport.
  • Estudia els programes d’atenció o els serveis més adequats per atendre cada situació.
  • Es coordina multidisciplinàriament amb els professionals de referència i atén les situacions d’urgències 24 hores al dia, 365 dies l’any.
  • Elabora els informes socials de seguiment de la situació de les persones acompanyades.
  • Realitza les visites periòdiques a les persones acompanyades.
  • Realitza les entrevistes i coordinacions amb els familiars, centres i/o entitats amb els quals la persona acompanyada per la Fundació està vinculada.
  • Realitza o gestiona els recursos necessaris per a l’acompanyament en compres quotidianes, visites mèdiques, ingressos hospitalaris, sortides d’oci i cultura o tràmits administratius.

 

Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

    Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.