Àrea Patrimonial-Econòmica

Cap de l’Àrea
Sra. Montserrat Salvat Batalla

La finalitat de la Fundació és també donar suport i acompanyament a la persona en l’administració i gestió dels ingressos i despeses, del patrimoni o altre tipus d’actius financers. Support informa sobre la situació econòmica i patrimonial, elabora un pla financer amb la persona (revisable) i vetlla pels seus drets econòmics.

  • Elabora l’inventari de béns de les persones acompanyades en el Servei de Suport.
  • Gestiona els patrimonis (productes bancaris i immobiliari) en el moment de l’inici del suport i durant el seu exercici, per garantir-ne la major rendibilitat.
  • Fa un seguiment dels ingressos i les despeses de manera adaptada a cada persona acompanyada.
  • Gestiona la liquidació dels impostos de les persones acompanyades.
  • Confecciona el document comptable per a retre comptes anualment als jutjats sobre la comptabilitat de les persones acompanyades.
  • Forma part de la comissió d’habitatge.

.

Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

    Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.