Serveis de suport jurídic i social

L’activitat principal de la Fundació és defensar els Drets de les persones que atén, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o cognitiva relacionada amb el procés d’envelliment)  al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, la seva dignitat i preservar l’autonomia a través del suport jurídic i el suport social.

Aquesta activitat es fa en el marc de les “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi Civil de Catalunya quan un jutge decideix encarregar-ne el suport jurídic en els àmbits que consideri (Tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet). Tanmateix, quan la pròpia persona sol·licita al Jutjat aquest suport (Assistència), o encarrega el suport via poder notarial.

A banda d’això, la Fundació ofereix assessorament jurídic i social a persones o professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport jurídic i social, en diferents àmbits d’actuació i un Servei de suport futur, per tal de preveure el suport, en cas que fos necessari en un futur.

La Fundació s’organitza en diferents àrees com la de gestió de l’entitat, l’àrea social, la econòmica i patrimonial i la jurídica. El 70% del seu personal es dedica a l’àmbit social. Les àrees treballen conjuntament per elaborar i portar a terme els diferents plans de treball, procurant, tant com sigui possible la participació de la persona a qui es dona suport.