UNIC – Fulletó!

UNIC: towards User-centred funding models for long term Care

 El projecte UNIC té com a objectiu desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació de models de finançament innovadors basats en esquemes de Pressupostos Personals. Aquestes eines es desenvoluparan conjuntament a una sèrie d’informes i recomanacions polítiques que es complementaran amb activitats de formació que augmentin les habilitats professionals. En conjunt, el projecte UNIC oferirà eines a les autoritats públiques per abordar una reforma integral del sistemes de suport i atenció de llarga durada consolidant sistemes i models de finançament centrats en l’usuari. Les eines desenvolupades transversalment durant el projecte UNIC es provaran durant 12 mesos a Bèlgica per l’entitat VAPH (‘Flemish Agency for Persons with a Disability’; Agència Flamenca per a les Persones amb Discapacitat) i seran ajustades i transferides als contextos dels següents països: Àustria, Catalunya (Espanya), Finlàndia i República Txeca.


Objectius

UNIC neix amb l’objectiu de donar suport a les autoritats públiques cap a la transició de models de finançament d’atenció a la llarga durada centrats en l’usuari desenvolupant instruments innovadors per donar suport a l’adopció i ampliació dels sistemes o esquemes basats en els pressupostos personals. UNIC assolirà sis objectius:

 1. Cartografiar els models de finançament dels serveis de suport i atenció de llarga durada existents (amb especial atenció als sistemes de pressupostos personals) a tota la Unió Europea i identificar els elements facilitadors i les barreres per al seu desenvolupament.
 2. Desenvolupar guies i/o protocols ‘desafiament-resposta’ que responguin als reptes de disseny, implementació i avaluació d’un model de finançament d’atenció a la llarga centrat en l’usuari i basat en sistemes de pressupostos personals. Els reptes identificats a la convocatòria són:
 3. Accessibilitat i assequibilitat: finançament, provisió i ingressos personals;
 4. Sostenibilitat: cost, inversió i impacte en l’atenció informal;
 5. Ocupació i ocupabilitat: professionalització de la plantilla, desenvolupament de competències, contractació i retenció;
 6. Qualitat: atenció d’alta qualitat, integració de serveis, estàndards de qualitat-
 7. Desenvolupar un conjunt d’eines innovadores per donar suport al disseny, implementació i avaluació de sistemes o esquemes de pressupostos personals.
 8. Incrementar la capacitat dels diferents agents i actors clau i establir aliances intersectorials per al disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de sistemes de pressupostos personals cercant metodologies per integrar-los amb altres serveis basats en la comunitat.
 9. Desenvolupar un model de planificació, avaluació i validació basats en resultats per analitzar i mesurar l’impacte dels models o esquemes de pressupostos personals d’atenció a la llarga durada.
 10. Dissenyar un model transferible i escalable susceptible d’ampliació en vista de poder emprar fons i instruments financers de la UE (en particular, ESIF i EFSI).

 

Resultats del Projecte UNIC

 • Marc i Context
  • Informe de model de bones pràctiques sobre sistemes de pressupostos personals
  • Full de ruta de la guia i/o protocol desafiament-resposta
 • Eines UNIC
  • Instrument de monitorització de la qualitat
  • Instrument de prestació de serveis
  • Instrument de garantia de compliment normatiu
 • Pilotatge i avaluació
  • Pilotatge de les eines UNIC a Bèlgica
 • Transferibilitat
  • Guia de transferibilitat
  • Seminaris de transferibilitat a AT, CZ, ES i FI
  • Estudi UNIC de transferibilitat
 • Difusió i disseminació
  • Conferències nacionals i europees

Durada
UNIC durarà 36 mesos, des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2023.


Finançament
support from the European Union Programme
for Employment and Social Innovation “EaSI (2014-2020)”.

 

Socis 

Belgium – European Association of Services Providers for Persons with Disabilities, Project coordinator Luxemburg – European Ageing Network
United Kingdom – Centre for Welfare Reform
Ireland – Disability Federation of Ireland
Belgium – Flemish Agency for Person with a Disability
Czech Republic – Association of Social Care Providers of the Czech Republic
Spain – Support-Girona
Finland – Service Foundation for People with in Intellectual Disability
Austria – Lebenshilfe Salzburg

Contacte

Asel Kadyrbaeva, coordinadora de Projectes. EASPD (Bèlgica) – unic-project@outlook.com
Ferran Blanco, coordinador de Projectes i Desenvolupament. Support-Girona (Catalunya) – unic@supportgirona.cat
Web del projecte