Cap als serveis d’habitatge centrats en les persones a Europa

2017-1-AT01-KA202-035029 – Les tendències de polítiques actuals (per exemple, desinstitucionalització, serveis basats en la comunitat, serveis centrats en la persona i atenció i suport individual a domicili) han generat un augment de la demanda d’habitatge social. Aquest escenari requereix augmentar la formació i maneig dels professionals del sector de l’habitatge social i dels professionals que exerceixen serveis de suport a la comunitat, atès que s’enfronten a escenaris més diversos i donen suport a persones amb necessitats més complexes en comparació amb els models d’atenció i assistència institucional. TOPHOUSE aborda aquest repte desenvolupant formació especialitzada adreçada a professionals per proporcionar-los les eines necessàries per millorar la seva praxi i les seves competències. TOPHOUSE és un projecte desenvolupat amb finançament europeu.

 

 

El projecte “TOPHOUSE” està cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d’aquest espai web dedicat al projecte és responsabilitat exclusiva de Support-Girona i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer de la informació aquí difosa.