Manuals I-Decide de Salut

Versió en català
I-Decide Manual de Salut

Versió en castellà
I-Decide Manual de salud

Versió en anglès
I-Decide Healt-Care Manual