Manuals I-Decide de finances personals

Versió en català
I-Decide Manual de finances personals

Versió en castellà
I-Decide Manual de finanzas personales

Versió en anglès
I-Decide Personal Finances Manual