Presa de decisions amb suport a través de les habilitats digitals, alfabetització i numèriques – 2017-1-ES01-KA204-038185-

 

 

“I-Decide” és un projecte finançat amb fons europeus, liderat per Support-Girona, que té per objectiu ajudar als professionals de suport a que les persones adultes amb discapacitat puguin desenvolupar les habilitats que necessiten per prendre decisions, proporcionant-les les eines adequades i el suport a la presa de decisions que necessiten. Això els permetrà tenir més control sobre la seva vida i els ajudarà a prendre decisions importants en les àrees de finances personals, assistència sanitària i drets del consumidor. Moltes persones amb discapacitat entren en l’edat adulta amb poca capacitat en habilitats digitals, alfabetització i numèriques. El projecte col·laboratiu I-Decide pretén millorar aquestes habilitats per promoure la presa de decisions amb suport, respectant plenament els desitjos i les preferències de la persona. “Prenem centenars de decisions cada dia, a tothom se les hauria de permetre i ser capaços de fer-ho per si mateixos!”

Descàrrega de full volant  – Versió fàcil de llegir

Llicència de Creative Commons
I-DECIDE Supported Decision Making using Digital, Literacy & Numeracy Skills 2017-1-ES01-KA204-038185 d’I-DECIDE Project Partnership està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons creada a partir del treball disponible en aquest espai web

El projecte “I-Decide” està cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d’aquest espai web dedicat al projecte és responsabilitat exclusiva de Support-Girona i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer de la informació aquí difosa.