Erasmus+ KA220-YOUTH. Associacions de cooperació en l’àmbit de l’educació, formació i joventut

2021-1-ES02-KA220-YOU-000028882

e-Youth vol desenvolupar una metodologia d’intervenció transversal (educació, salut, serveis socials i tercer sector) basada en la comunitat per a perfils “NINI”, en anglès “NEET” (“No Employment, Education or Training”) amb discapacitat basada en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i també intentant centrar-se en la millora i habilitació i millora de les competències de joves treballadors o joves professionals del sector.

Prioritat específica del sector en el camp de la joventut: enfortiment de l’ocupabilitat dels joves. La prioritat té com a objectiu enfortir les competències clau i les competències bàsiques dels joves. El sector de la joventut té un paper important a l’hora de facilitar la transició dels joves des de la joventut a l’edat adulta, inclòs el suport a la seva integració al mercat laboral. Les activitats centrades en la inclusió i l’ocupabilitat de joves amb menys oportunitats (inclosos els NEET), amb especial èmfasi en els joves amb risc de marginació i en aquells amb antecedents migrants, són el nucli d’aquesta prioritat.

Grup destinatari: Perfil NEET i joves amb discapacitats amb diversos diagnòstics i amb necessitats de suport intenses: TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense trastorn d’hiperactivitat), FASD ( trastorn de l’espectre de l’alcohol fetal ), trastorn de l’espectre autista, trastorns de l’alimentació, trastorn límit de la personalitat, comportament desafiant, funcionament intel·lectual límit, etc. .. però també centrant-se en persones sense diagnòstic, però amb trastorns molt greus, com ara conductes d’autolesió que han provocat intents de suïcidi, agressions a l’entorn familiar en molts casos, impossibilitat de convivència familiar, robatoris dins i fora de la família, ordres de restricció, joves que acaben vivint al carrer o a la presó o persones molt conegudes pels serveis de salut mental i els serveis socials, però sense un full de ruta clar perquè aquests professionals hi puguin intervenir mentre d’un servei a un altre sense millores.

Objectius generals

  1. Promoure la inclusió social de joves amb discapacitat amb necessitats complexes i amb menys oportunitats (“NEET”) per garantir el respecte dels seus drets
  2. Contribuir a la creació d’identitat personal i ciutadana de les persones en risc d’exclusió desenvolupant accions concretes per implementar el pilar europeu de drets

Objectius específics

  1. Dissenyar i crear una metodologia d’intervenció intersectorial i coproduïda amb la persona que permeti desenvolupar serveis de base comunitària.
  2. Capacitar i millorar les competències dels professionals actuals del sector de la discapacitat mitjançant el desenvolupament de paquets de formació basats en l’evidència i en la fonamentació de drets.
  3. Desenvolupar recursos per promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la resiliència de joves amb necessitats complexes i menys oportunitats per promoure vies d’interacció amb el sistema (salut, educació, serveis socials, treball, tercer sector).

e-Youth és un projecte finançat amb fons europeus, liderat per Support-Girona, en què hi participen: Mental Health Europe (BE), EQUIP (DK), COCEMFE Sevilla (ES), UDAF 82 (FR), OZARA Maribor (SI).