De la tutela a la presa de decisions amb suport de les persones amb discapacitat – 2018-1-FR01-KA204-047834

AD-CHOISIR té l’ambició de contribuir a la dinàmica d’adaptació de les pràctiques professionals del sector social al nou enfocament de drets humans establert per l’UNCRPD pel que fa a la inclusió social de les persones amb discapacitat, els seus drets i com els serveis i les pràctiques professionals han de respectar la seva voluntat. i preferències. AD-Choisir té com a objectiu establir un marc de referència per a professionals i voluntaris de serveis de suport. AD-Choisir és un projecte finançat per fons europeus.

Descàrrega de full volant