Participa en el Projecte UNIC! Busquem exemples de bones pràctiques en la provisió o finançament de serveis d’atenció i suport centrat en la persona

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, participa en un projecte del Fons Social Europeu que té com a objectiu formular propostes per transformar l’actual sistema de finançament públic y provisió de serveis de suport i atenció social de llarga durada a Europa, mitjançant models d’assignació pressupostària individualitzada que permetin…

Detalls

Support-Girona ajuda a les persones que acompanya a entendre el perquè és important vacunar-se contra la Covid-19

Support-Girona dona suport global i individualitzat a més d’un miler de persones amb discapacitat, amb les quals té un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans. Té com a missió acompanyar les persones majors d’edat amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment), per contribuir a la seva inclusió i a…

Detalls

Support-Girona s’adhereix a la Coordinadora Catalana de Fundacions

Support-Girona s’ha adherit a la Coordinadora Catalana de Fundacions amb l’objectiu d’avançar en l’excel·lència a través dels diferents serveis i suport que ofereix l’organització en diferents àmbits:. Representar i defensar els interessos de les fundacions associades. Contribuir al creixement del sector fundacional a Catalunya, incidint en la creació d’un marc legislatiu que promogui la filantropia…

Detalls