Objectius

  • Proporcionar suport jurídic i social
  • a persones majors d’edat amb discapacitat, com –sense acotar- la psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment, que ho necessitin o puguin necessitar-ho.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses per la Fundació, defensant, promocionant i desenvolupant els seus Drets, proporcionant informació, consell i assessorament, tant a ells com a les seves famílies.
  • Proporcionar assistència per ajudar a les persones a identificar, planificar i executar els seus desitjos i necessitats futures d’acord amb el seu projecte de vida emprant instruments que permetin a les persones expressar la seva voluntat i les responsabilitats associades.
  • Assumir el rol marcat per qualsevol mecanisme legal designat per l’autoritat judicial a aquells que el necessitin a la província de Girona i atenent els deures, obligacions i límits establerts mitjançant suport jurídic.
  • Desenvolupar el rol en el marc del Servei de Previsió de Suport futur (abans anomenat Pre-tutela) que té per objectiu preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. Sovint hi acudeixen persones que actualment exerceixen el suport respecte d’algun familiar i preveuen aquest suport (per al familiar i per a ells mateixos) per quan no puguin exercir-lo.
  • Augmentar la Consciència Social, sensibilitzar la societat, cooperar amb les autoritats i les organitzacions públiques o privades en la millora dels mecanismes de suport.
  • Assessorament jurídic i social a persones, professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport a la capacitat jurídica i col·laborar amb organismes públics.
  • Avaluació de supòsits derivats des d’altres àmbits (Justícia, Salut, Serveis Socials, etc.) i formació específica per als professionals involucrats.
  • Promocionar els projectes, serveis o instal·lacions necessàries, conjuntament amb tot tipus d’entitats sense ànim de lucre, per tal d’acomplir els objectius de la Fundació.