Participa en el Projecte UNIC! Busquem exemples de bones pràctiques en la provisió o finançament de serveis d’atenció i suport centrat en la persona

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, participa en un projecte del Fons Social Europeu que té com a objectiu formular propostes per transformar l’actual sistema de finançament públic y provisió de serveis de suport i atenció social de llarga durada a Europa, mitjançant models d’assignació pressupostària individualitzada que permetin…

Detalls

Gabinet de comunicació | comunicacio@fundaciotutelar.org | Tel. 972 222 370 – 678 580 347