La Dra Cristina Gisbert durant la roda de premsa en què la conselleria de Salut ha presentat el projecte de tancament de la llarga estada psiquiàtrica a Catalunya

Catalunya inicia el procés de tancament de la llarga estada psiquiàtrica

Avui, el Departament de Salut ha anunciat el tancament de la llarga estada psiquiàtrica, i per tant, la reconversió de l’hospitalització psiquiàtrica de llarga estada a Catalunya en recursos alternatius en la comunitat. El projecte pren com a referència l’experiència de l’antic hospital psiquiàtric de Salt, en què l’acció conjunta de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS),…

Detalls

L’Espai Obert, un model alternatiu de suport a la inserció social de persones amb discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió

Support-Girona, organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat (psicosocial¹, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment), i l‘Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, ara farà dos anys que van impulsar un projecte…

Detalls

Support-Girona i Fadesia s’uneixen

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat1 (psicosocial2, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment), i la Fundació Tutelar Fadesia, dedicada al suport de persones amb Alzheimer i altres deterioraments cognitius, han signat avui un acord de fusió. Els patronats d’ambdues entitats, liderats per Pere Cornellà (Support-Girona) i Menchu Folch…

Detalls

Gabinet de comunicació | comunicacio@fundaciotutelar.org | Tel. 972 222 370 - 678 580 347