Història

 

Support-Girona (Fundació Tutelar de les Comarques Gironines) es constitueix l’11 d’abril de l’any 2003, amb la finalitat principal (paradigma anterior a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la reforma 2021 de la legislació estatal introduïda per la llei 8/21021 i decret llei 19/2021 de la Generalitat de Catalunya) de protegir les persones amb deteriorament cognitiu, discapacitat intel·lectual i malaltia mental a partir de l’exercici de suports tutelars. Neix auspiciada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines.

Atesos els canvis jurídics i organitzatius que van comportar, en el camp de les tuteles, tant la publicació l’any 1998 del Codi de Família de Catalunya, com l’impuls del Govern de la Generalitat a la creació d’un servei social de tutela, l’IAS va arribar a la convicció que el futur de l’activitat tutelar havia d’estar separada de la gestió dels recursos sanitaris.

Tenint en compte aquesta necessitat, quatre entitats amb trajectòries diferents, però amb un comú denominador, van decidir unir els seus esforços i crear la Fundació Tutelar:

  • L’Associació Gerión, dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat.
  • L’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques, que es preocupa del futur dels familiars d’aquestes persones.
  • La Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral de persones amb malaltia mental.
  • La Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que es dedica a la tutela de persones amb malaltia mental i aporta la seva experiència en aquesta matèria.

Ha integrat, per fusió, la Fundació Tutelar del Gironès, i ha assumit els serveis tutelars que prestava la Fundació La Fageda.

La Fundació va contribuir l’any 2004 a la creació de l’Associació ENCAIX, de la qual és membre. ENCAIX agrupa les diferents fundacions que tutelen persones amb malaltia mental a Catalunya: Fundació Malalts Mentals de Catalunya; Fundació Germà Tomàs Canet; Fundació Nou Camí; Fundació Lar; Fundació Pere Mata; Fundació Lluís Artigas; Fundació Vella Terra; Fundació Salut i Comunitat; Fundació Intress; Fundació Vol i Fundació Via Clara.

El 2018 l’entitat adequa els seus estatuts al llenguatge i principis del nou paradigma de Nacions Unides descrit en la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, deixant enrere la perspectiva paternalista i restrictiva cap al suport a la presa de decisió i la capacitació, per afavorir el dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten.

Ben aviat adaptarà els seus estatuts amb canvi de denominació i objectius concordants a la reforma legislativa 2021. De moment adapta el seu logotip a: