La nostra Missió, Visió i Valors

Missió

SUPPORT Girona  és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les que té un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans.

Té com a missió acompanyar a les persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per a contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i alineats amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

Visió

Support-Girona vol:

 • romandre a disposició de donar suport a qualsevol persona amb discapacitat que ho necessiti, transformant el model d’atenció a les persones respectant la seva autonomia.
 • contribuir a generar debat entorn les polítiques socials que les afectin, tot cercant models, alternatives i recursos a nivell mundial que incrementin l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
 • augmentar el coneixement professional creant aliances estratègiques i incrementant el treball en xarxa
 • contribuir a donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, tot estructurant la seva acció i projectes i orientant-los a un impacte social i mediambiental palpable i mesurable

Valors

Per a poder fer la nostra feina i mantenir el compromís amb la nostra societat, a SUPPORT:

 • mantenim el compromís amb el model social de la discapacitat i treball en xarxa i transversal
 • treballem des de l’atenció centrada i dirigida en la persona,
 • volent ser un servei pròxim,
 • propositiu,
 • persistent,
 • individualitzat,
 • global i flexible,
 • dirigit per la persona,
 • amb mirada de gènere,
 • orientat a la inclusió comunitària,
 • amb confidencialitat i transparència