A Soroll, de la SER

Una bona entrevista de la SER al director de Support-Girona, Josep Maria Solé. Informa del canvi de paradigma que implica la nova llei de la capacitat jurídica en què mai més ningú podrà decidir per una persona amb discapacitat. Com? Quins són els reptes? Escolta d’entrevista!

Detalls

El Punt Avui

Reclamen (Support-Girona) millorar la detecció d’abusos i espoli a gent gran. Support-Girona destaca que la nova llei sobre la capacitat jurídica que està a punt d’entrar en vigor suposa un canvi de paradigma del concepte de les persones amb discapacitat

Detalls

SER

Un 40% de la gent gran atesa per la Fundació Support de Girona ha patit abusos o espolis. L’entitat reclama a l’administració recursos per detectar aquests casos el més aviat possible, per exemple, amb la col·laboració de metges o dels serveis socials.

Detalls

La República

Support-Girona ha detectat situacions d’abús o d’espoli en el 40% de la gent gran a qui dona suport jurídic i social. El director de l’entitat, Josep Maria Solé, reclama recursos i estrènyer lligams amb altres entitats o serveis per fer aflorar aquests casos abans que sigui massa tard.

Detalls

El Punt Avui

Entrevista al director de Support-Girona, Josep Maria Solé, advocat. Explica l’abast i els reptes del canvi legislatiu que apropa finalment l’ordenament jurídic espanyol a la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les persones amb Discapacitat.

Detalls