Un 40% de la gent gran atesa per la Fundació Support de Girona ha patit abusos o espolis. L’entitat reclama a l’administració recursos per detectar aquests casos el més aviat possible, per exemple, amb la col·laboració de metges o dels serveis socials.