Support reforça l’atenció per les persones sense llar o que malviuen en pisos. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, informa del projecte digital NIDUS