Dijous 20 de juny. Support participa en la reunió plenària del CODISCAT al Palau de la Generalitat de Catalunya.El Consell de la Discapacitat de Catalunya vetlla per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a les persones amb discapacitat. A través del Consell es facilita una interlocució directa entre els diferents departaments de la Generalitat i el sector de les persones amb discapacitat, per reforçar la coordinació interdepartamental en tots els àmbits competencials relacionats amb les persones amb discapacitat.