28 de març de 2022. Presideix el grup el director de Support-Girona, Josep Maria Solé. Aquest MF debat sobre estratègies i pràctiques dirigies a implementar l’art. 19 de la CDPD. El grup recull bones pràctiques en la desinstitucionalització i suports a l’habitatge i treballa eines que facilitin la participació de les persones i la vida independent. Fa recomanacions a l’àmbit polític.