Dijous 8 de juliol de 2021. Jornada organitzada per Dincat sobre les implicacions en la reforma de la legislació civil i processal d’àmbit estatal en matèria de capacitat jurídica a Catalunya. Programa