22 d’octubre de 2021. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Amb la participació del director de Support-Girona, Josep Maria Solé (Implicacions de la Convenció de NNUU pels drets de les
persones amb discapacitats en el nostre ordenament jurídic). Programa. Inscripcions.