“L’habitatge, clau en la inclusió de (la persona) amb discapacitat. Support va presentar el projecte TopHouse a uns seixanta professionals”
6 de juny de 2019