Reclamen (Support-Girona) millorar la detecció d’abusos i espoli a gent gran. Support-Girona destaca que la nova llei sobre la capacitat jurídica que està a punt d’entrar en
vigor suposa un canvi de paradigma del concepte de les persones amb discapacitat