Entrevista al director de Support-Girona, Josep Maria Solé, advocat. Explica l’abast i els reptes del canvi legislatiu que apropa finalment l’ordenament jurídic espanyol a la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les persones amb Discapacitat.