Reportatge de la Fundació Support i entrevista en profunditat al director de l’entitat, Josep Maria Solé. Lectura recomanada – 27 d’abril de 2020