“Un projecte europeu vetlla per l’accés a l’habitatge de ciutadans amb discapacitat. La Fundació Support presenta el programa a una seixantena de professionals sanitaris i socials de Girona”

1 de juny de 2019