“Les persones amb discapacitat intel·lectual enguany ja poden votar”. Josep Maria Solé: «la limitació del dret a vot anterior era una manera de protegir la persona amb discapacitat per tal de no rebre influències, per exemple, a l’hora de votar, però aquesta protecció s’ha de buscar d’altres formes i no a partir de la privació de drets.Per protegir, el que cal és lluitar contra els que volen manipular».
20 de maig de 2019