Reportatge “Pas pioner cap a l’empoderament de les persones amb discapacitat”