Support-Girona detecta abús o espoli en el 40% de la gent gran que atén. Reclama recursos per afrontar la nova llei que elimina la incapacitació. El 70% de les persones que acompanya estan per sota del llindar de pobresa.