Reportatge sobre el projecte UNIC: de l’actual sistema de finançament públic de l’atenció social de llarga durada a Europa cap a models d’assignació pressupostària individualitzada que permetin el dret a escollir del ciutadà sobre com organitzar els suports econòmics que necessita.