Atendre persones amb discapacitat durant la Covid-19 – 16 d’abril de 2020