Novembre 2020. Formació per als professionals de l’àmbit social sobre el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i com potenciar l’autonomia de les persones amb discapacitat. El curs s’emmarca en el canvi de paradigma que ha de conduir de conduir a eliminar les pràctiques que impliquen decisions substitutives i a adoptar enfocaments basats en el suport a l’autonomia per prendre decisions, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. Docència a càrrec de Support-Girona i Campus Arnau d’Escala. Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Programa, calendari i inscripcions