Dijous 16 de gener de 2020. Congrés “Towards Inclusion conference” (Brussel·les), organitzat pel grup europeu d’experts sobre la transició de l’atenció basada en institucions a la comunitat (EEG). La conferència marcarà el desè aniversari de la publicació de l’informe Špidla sobre la reforma assistencial institucional. L’esdeveniment compta amb el suport de la Direcció General d’Ocupació de la Comissió Europea. Hi participaran el director de Support, Josep Maria Solé, i Ferran Blanco, coordinador de projectes europeus de Support. Es presentarà l’experiència singular de Support a comarques gironines.