11 de febrer de 2019. Auditori de Support Fundació Tutelar Girona (Pierre Vilar, 5, 17002, Girona).Acte obert, organitzat per l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, a càrrec de Josep Maria Sole, director de Support. Programa i inscripcions