Dimecres 14 de juliol de 2021. Suport-Girona impartirà formació a la Universitat de Siegen (Alemanya) sobre com s’organitzen els serveis socials a Catalunya i concretament a Support-Girona en el marc del paradigma de la CDPD. La formació anirà a càrrec del director de Josep Maria Solé, director de Support-Girona, convidat pel Centre de Planificació i Avaluació dels serveis socials.