Drets humans

La Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides és el primer instrument ampli de Drets Humans del segle XXI.

Aprovada per les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006, va ser signada per l’Estat espanyol el 30 de març de 2007, ratificada el 23 de desembre de 2007 i publicada al BOE el 21 abril de 2008. Entra en vigor a Espanya el 3 de maig de 2008. És norma superior a la Nacional i directament aplicable pels Tribunals de Justícia. Espanya ha signat també el Protocol Facultatiu de la Convenció, el qual va crear el Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat, organisme que supervisa l’aplicació de la Convenció.

En aquest enllaç podeu consultar el contingut íntegre de la CDPDversió en catalàversió de lectura fàcil

Detallem tot seguit la relació d’articles i les observacions generals del Comitè.

Art. 1.- Propòsit. Concepte social de la discapacitat.
Art. 2.- Definicions.
Art. 3. Principis generals
Art 4.- Obligacions generals. Observació general del Comitè núm.7 (4.3)
Art 5.- Igualtat i No discriminació. Ajustament raonable. Observació general del Comitè núm.6
Art 6.- Dones amb discapacitat. Observació general del Comitè núm.3
Art. 7.- Nens i nenes amb discapacitat
Art. 8.-Presa de Consciència
Art 9.- Accessibilitat. Observació general del Comitè núm. 2
Art 10.- Dret a la vida.
Art 11.- Situació de risc i emergències humanitàries.
Art 12.- Igualtat davant la llei. Observació general del Comitè núm.1
Art 13.- Accés a la Justícia. Decàleg “Principis i directrius per a l’accés a la justícia”. Agost 2020
Art 14.- Llibertat i seguretat de la persona. Directrius sobre el dret a la llibertat i la seguretat de les persones amb discapacitat
Art 15.- Protecció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.
Art 16.- Protecció contra l’explotació, la violencia i l’abús.
Art 17.- Protecció de la integritat personal.
Art 18.- Llibertat de desplaçament i nacionalitat.
Art 19.- Dret a viure de forma independent i a ser inclòs a la comunitat. Observació general del Comitè núm.5
Art 20.- Mobilitat personal.
Art 21.- Llibertat d’expressió i d’opinió i accés a la información.
Art 22.- Respecte a la privacitat.
Art 23.- Respecte de la llar i de la familia.
Art 24.- Educació. Observació general del Comitè núm. 4
Art 25.- Salut.
Art 26.- Habilitació i rehabilitació.
Art 27.- Treball i ocupació.
Art 28.- Nivell de vida adequat i protecció social.
Art 29.-  Participació en vida política i pública.
Art 30.- Participació en vida cultural, activitats recreatives, l’esplai i l’esport.
Art. 31.- Recapitulació de dades i estadístiques.
Art. 32.- Cooperació internacional.
Art. 33.- Aplicació I seguiment nacionals. Observació general del Comitè núm.7 (33.3)
Art. 34.- Comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Art. 35.- Informes presentats pels Estats Part.
Art. 36.- Consideració dels informes.
Art. 37.- Cooperació entre els Estats Part i el Comitè.
Art. 38.- Relació del Comitè amb altres òrgans.
Art. 39.- Informe del Comitè.
Art. 40.- Conferència dels Estats Part.
Art. 41.- Dipositari.
Art. 42.- Signatura.
Art. 43.- Consentiment en obligar-se.
Art. 44.- Organitzacions regionals d’integració.
Art. 45.- Entrada en vigor.
Art. 46.- Reserves.
Art. 47.- Esmenes.
Art. 48.- Denúncia.
Art. 49.- Format accessible.
Art. 50.- Textos autèntics.

Lectures recomanades i enllaços d’interès
Observacions finals del Comitè dels Drets de les Persones con Discapacitat sobre els informes d’Espanya en relació amb les mesures legislatives preses, accions fetes, temes pendents i recomanacions: documents 19/10/201113/05/2019 

Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans

Observacions generals del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat

Relators especials

Tots els informes dels estats i observacions finals

Informe de la Relatora Especial sobre els drets de les persones amb discapacitat (desembre de 2019)

Informe del Relator Especial sobre els drets de les persones amb discapacitat (gener 2021)