Donacions

Per què la Fundació Support necessita donacions?

La principal font de finançament de la Fundació Tutelar són els ajuts públics de la Generalitat per finançar el servei de tutela. Amb aquests ajuts es pot cobrir bona part de l’estructura i del personal de la Fundació. Malauradament aquests fons no cobreixen el servei de suport i orientació a familiars i professionals ni el servei de Previsió de suport futur i, sobretot, la cobertura de les necessitats econòmiques d’aquells supòsits en els quals les persones tenen uns ingressos inferiors a les depeses per atendre les seves necessitats bàsiques. Donem suport a moltes persones que, malauradament, tenen uns ingressos deficitaris.

El donant és garant de  deducció en la seva declaració de l’IRPF (coeficient fixat per Hisenda per donatius a fundacions i entitats declarades d’utilitat pública).

Com puc fer donacions?

Vostè pot realitzar donacions de les següents formes:

  • Per xec bancari a entregar personalment a la Fundació
  • Per transferència bancària al compte ES84 2100 8132 5923 0007 2808
  • Per domiciliació bancària. Imprès per a la entitat bancària.
  • A través d’Internet utilitzant un compte PayPal o una targeta de crèdit.PayPal és el nostre processador de targetes de crèdit per si vostè vol fer una donació usant una targeta de crèdit. Per garantir la seguretat de la informació de la targeta de crèdit, PayPal mai ens permet veure-la. aquesta és una de les raons per la qual utilitzem PayPal com el nostre processador de targetes de crèdit.

A diferència d’altres llocs web, vostè pot veure qui és el nostre processador de targetes de crèdit: PayPal. A més, ja que PayPal mai ens permet veure el seu número de targeta de crèdit, nosaltres no emmagatzemem cap de la seva informació privada. L’única informació que PayPal ens permet conèixer és la seva adreça de correu electrònic i l’import de la seva donació i nosaltres no compartim aquesta informació amb ningú.

Si vosté ha realitzat una donació a través de PayPal, aquest els enviarà un mail de confirmació de la operació.

Un cop feta la donació vosté tindrà la oportunitat de sol.licitar online una factura directament a la Fundació.

Si vostè desitgés fer una donació important, contacti si us plau amb Fundació Tutelar al telèfon 972 249 110.

Què farà la Fundació Support amb les donacions?

Moltes de les persones a qui donem suport necessiten que la Fundació subvencioni la cobertura de les seves necessitats més bàsiques. Per fer-ho agraïm el que rebem de donants privats.

Les situacions en les quals cal subvencionar l’atenció i cobertura de necessitats són molt diverses.

Hi ha un grup de situacions, sovint relacionades amb persones grans, en les quals hem d’avançar diner per pagar les quotes de centres residencials mentre no arriben els ajuts públics.

Un altre grup, cada vegada més nombrós, respon al perfil de persones joves, amb discapacitat psicosocial, intel·lectual lleugera o límit, que no tenen perfil per accedir a places públiques en centres (llars-residència, pisos tutelats, pisos amb suport), o bé aquestes no existeixen, i tenen uns ingressos mínims (Pensions No Contributives, Prestacions Familiars de l’INSS, orfeneses, invalideses, etc.) que no els permeten fer front a l’allotjament (en centres privats, però també en pensions, pisos de lloguer compartits, etc.), la manutenció, els tractaments o el transport, entre d’altres.