Donacions

Per què la Fundació Support-Girona necessita donacions?

La principal font de finançament de la Fundació són els ajuts públics de la Generalitat per finançar el servei de suport. Amb aquests ajuts es pot cobrir bona part de l’estructura i del personal de la Fundació. Malauradament aquests fons no cobreixen el servei de suport i orientació a familiars i professionals ni el servei de Previsió de suport futur i, sobretot, la cobertura de les necessitats econòmiques d’aquells supòsits en els quals les persones tenen uns ingressos inferiors a les depeses per atendre les seves necessitats bàsiques. Donem suport a moltes persones que, malauradament, tenen uns ingressos deficitaris.

El donant és garant de deducció en la seva declaració de l’IRPF (coeficient fixat per Hisenda per donatius a fundacions i entitats declarades d’utilitat pública).

Com puc fer donacions?

Vostè pot realitzar donacions de les següents formes:

  • Amb Bizum número 02782
  • Per xec bancari a entregar personalment a la Fundació
  • Per transferència bancària al compte ES60 2100 0002 5302 0177 2223
  • Per domiciliació bancària. Descàrrega d’imprès 

 

Si vostè desitgés fer una donació important, contacti si us plau amb Support-Girona al telèfon 972 249 110.

Què farà la Fundació Support amb les donacions?

Moltes de les persones a qui donem suport necessiten que la Fundació subvencioni la cobertura de les seves necessitats més bàsiques. Per fer-ho agraïm el que rebem de donants privats.

Les situacions en les quals cal subvencionar l’atenció i cobertura de necessitats són molt diverses.

Hi ha un grup de situacions, sovint relacionades amb persones grans, en les quals hem d’avançar diner per pagar les quotes de centres residencials mentre no arriben els ajuts públics.

Un altre grup, cada vegada més nombrós, respon al perfil de persones joves, amb discapacitat psicosocial, intel·lectual lleugera o límit, que no tenen perfil per accedir a places públiques en centres (llars-residència, pisos tutelats, pisos amb suport), o bé aquestes no existeixen, i tenen uns ingressos mínims (Pensions No Contributives, Prestacions Familiars de l’INSS, orfeneses, invalideses, etc.) que no els permeten fer front a l’allotjament (en centres privats, però també en pensions, pisos de lloguer compartits, etc.), la manutenció, els tractaments o el transport, entre d’altres.