Assessoraments

 

La Fundació ofereix assessorament jurídic i social a persones o professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport jurídic i social, en diferents àmbits d’actuació. Som conscients de que la reforma legislativa 2021 pot portar molts dubtes. Estem a disposició.

Pel Servei d’Assessorament, que té un cost elevat ja que s’hi  destinen tres professionals, la Fundació no rep finançament públic (no està finançat per l’Administració), però tampoc estableix cap tarifa en considerar que aquesta podria suposar una barrera d’accés en situacions socials delicades. Ara bé, sí que accepta i agraeix la col·laboració mitjançant donatius per contribuir a finançar-ne els costos.

Els de les persones i les famílies

Support-Girona ofereix assessorament a persones interessades en conèixer de prop sobre el suport a la capacitat jurídica per a elles mateixes o persones properes. Aquest assessorament pot, o no, generar procediments judicials o notarials de determinació de suport (mai iniciats per la Fundació) i/o expedients del Servei de Suport Futur.

Els dels professionals

Assessorament i xerrades divulgatives, intervencions en jornades i congressos d’àmbit local, nacional i internacional, amb la presentació de comunicacions i realització de conferències a entitats o institucions amb professionals que tracten directament o indirectament persones amb discapacitat (administració pública, serveis socials, centres de salut mental, unitats hospitalàries, centres d’atenció a la discapacitat, clubs socials, centres residencials, etc.).

Actualment el tema més tractat és el paradigma de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides en el suport jurídic i social així com el de l’afectació derivada de la reforma legislativa nacional i catalana en vigor des del 3 de setembre 2021.

La població en general

La Fundació fa difusió a la població en general, oferint xerrades a petició dels col·lectius que ho sol·licitin. Entre d’altres temes, els més habituals són: el suport jurídic i social, el nou paradigma, la reforma legislativa 2021, les institucions de suport a la persona amb accent sobre les menys paternalistes (les que menys restringeixen la voluntat de la persona i propicien l’autonomia), la tasca de la Fundació, les previsions de futur, mecanismes com el patrimoni protegit o  qualsevol tema relacionat amb el suport jurídic i social a les persones amb discapacitat i els drets a la llum de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les persones amb discapacitat.

Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

    Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.