L’Espai Obert, nascut de la mà de Support-Girona i l‘Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, és un espai de suport per a la inclusió social, en la comunitat, dirigit a persones amb una discapacitat psicosocial, amb problemes de consum de tòxics, no vinculades a la xarxa ni a un tractament, i sense una xarxa de suport familiar. Són persones que generalment no disposen d’ingressos o si els tenen són escassos, que provoquen alarma social o rebuig al seu entorn. No utilitzen altres recursos per a la vida independent degut a les fortes barreres d’entrada (no consumir de tòxics, compromís d’assistència, de seguir un pla de treball, de vinculació a un recurs, de seguir un tractament mèdic, etc.).

El projecte tracta d’assegurar un espai segur i recurrent en què la persona vegi cobertes les seves necessitats bàsiques d’higiene i alimentació. Un cop assolida aquesta primera fase, l’objectiu és fomentar el desenvolupament d’habilitats personals lligades al benestar personal, la socialització i la confiança en altres recursos de la xarxa de salut i social.

Punts clau

  • Es proposa un seguiment de pauta mèdica, únicament si és voluntat de la persona.
  • En horari de 8.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres, i unes poques hores també al cap de setmana, les persones usuàries són convidades a prendre part de les rutines del centre: preparar els àpats, recollir, fer bugada, tenir cura del jardí o organitzar l’espai.
  • Els espais i moments de convivència s’adapten a l’afluència i perfil de les persones. Les normes bàsiques són la mínima intervenció directiva per part de les persones responsables de l’espai i el respecte entre les persones usuàries.
  • Des que la iniciativa es va posar en marxa ja s’han beneficiat d’aquest servei més de 100 persones, a través de l’acompanyament social i metodologia d’intervenció. El 90% de les persones que ha utilitzat el servei han passat de viure a infrahabitatge a un habitatge digne. A l’any 2021, l’ús de l’espai ha fluctuat de 13 a 19 persones al mes.
  • L’objectiu final de l’Espai Obert és que a través de l’acompanyament, les persones tinguin capacitat per desenvolupar-se autònomament sense la supervisió constant dels professionals. les persones utilitzen el servei una mitjana d’entre deu i dotze mesos.
  • L’Espai Obert ha comptat amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Dipsalut.

A l’any 2021, l’Espai Obert ha estat guardonat amb els Premis a la Innovació de l’EASPD amb què es reconeixen les pràctiques innovadores per a la inclusió social de les persones amb discapacitat.