El proper dia 12 d’abril, l’Organització Mundial de la Salut, presentarà al món la plataforma de formació en línia “QualityRights”, creada amb l’objectiu d’avançar en Salut Mental, eliminar l’estigma, garantir drets i promoure la inclusió comunitària. Support-Girona, com a entitat col·laboradora de l’Organització Mundial de la Salut en aquesta iniciativa, encoratja a totes les persones a connectar-s’hi.

Hi ha consens global que les actituds i les pràctiques predominants en salut mental s’han de transformar a gran escala per respectar els Drets Humans de totes les persones, desenvolupant el nou paradigma que, en bona part, es fonamenta en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. “Tanmateix, arreu del món, la resposta col·lectiva ha estat inadequada. Cal un canvi radical en Salut Mental. Cal substituir l’estigma i la discriminació per l’esperança, l’acceptació i la inclusió a la comunitat. A més, els serveis, les polítiques i les lleis en l’àmbit de la salut mental han de reflectir un enfocament holístic centrat en la persona, basat en els Drets Humans”, afirma el director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

Què és QualityRights©

QualityRights© és un programa de formació en línia dissenyat per transformar actituds i pràctiques en salut mental. Té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, Intel·lectual o cognitiva arreu del món, tot adoptant un enfocament participatiu. Es tracta de catorze mòduls de formació i orientació, amb l’objectiu que els diferents països puguin traslladar a la pràctica les normes internacionals en matèria de drets humans i que exerceixin una influència en les polítiques i desenvolupin les aptituds i els coneixements necessaris per implantar abordatges centrats en la persona i basats en la recuperació. Això permetrà prestar una atenció i un suport de qualitat i fomentar la salut mental i el benestar.

La iniciativa QualityRights© ha estat conceptualitzada per Michelle Funk i Natalie Drew Bold, que formen part de l’Equip de Desenvolupament de Polítiques i Serveis de Salut Mental, Departament de Salut Mental i Abús de substàncies de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el disseny dels materials han col·laborat experts internacionals clau de diversos països, incloent els àmbits acadèmics, els prestadors de serveis i col·lectius d’incidència política. A Catalunya, s’han adreçat a Support-Girona per a la formalització de l’aliança que ha de permetre a les dues organitzacions portar la formació a els espais clau per a la incorporació d’aquests continguts i la seva posterior acreditació.

Objectiu: 5 milions de persones formades a finals de 2024

La formació en línia és una eina clau per fer front a l’estigma i la discriminació i promoure la salut mental, la recuperació i la inclusió comunitària. Ofereix l’oportunitat a centenars de milers de persones d’aprendre també a tenir cura de la seva pròpia salut mental, a donar suport als altres i a crear serveis de salut mental sensibles. En fer-ho, el món estarà en un millor camí per aconseguir bons resultats de salut mental. Aquest llançament global té l’ambició que 5 milions d’alumnes de tot el món completin la formació electrònica a finals de 2024.

L’esdeveniment

Si creieu en aquest canvi, uniu-vos a nosaltres el 12 d’abril a les 15.00h per obtenir més informació sobre la plataforma de formació en línia QualityRights i el seu desplegament estratègic durant els propers 3 anys. Escoltareu els responsables d’alt nivell de governs i agències de Nacions Unides, així com de la societat civil internacional sobre els seus plans per implementar la formació, ara a través de la plataforma de formació electrònica i més endavant amb propostes de formació i transformació presencials. A través de testimonis personals també escoltareu com el programa ja ha impactat positivament en la vida personal i professional dels que l’han realitzat.

L’acte de presentació inclou interpretació en àrab, xinès, francès, rus i espanyol. També es disposarà de traducció a la llengua de signes internacional i subtítols.

Registre a l’esdeveniment:

https://who.zoom.us/webinar/register/WN_swLxocnvRwOwCDcgWjacmQ

Aquest repte és col.lectiu. No dubteu a compartir aquesta invitació àmpliament entre les vostres xarxes i contactes!

Si voleu saber més sobre la iniciativa QualityRights de l’OMS, consulteu els vincles següents i dubteu a contactar-nos.