El Govern inicia la tramitació de la llei que modificarà el Codi civil català per prioritzar la voluntat i els desitjos de les persones amb discapacitat

You are here:

El Consell Executiu aprova la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que desenvoluparà l’assistència jurídica i també altres formes de suport