La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha visitat aquest matí Support-Girona per conèixer de primera mà l’entitat i la pràctica que duu a terme en el marc de l’adaptació a la reforma legislativa, estatal i catalana, en matèria de capacitat jurídica. Durant la visita, l’equip directiu de Support-Girona ha tingut l’ocasió de traslladar a la titular de Justícia els reptes de la reforma després de sis mesos de la seva aprovació. La realitat és que el nou articulat, centrat en els suports per a l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat, d’acord amb la Convenció Internacional, obliga a un canvi de mentalitat de tots els agents implicats en el suport a les persones amb discapacitat que “no està exempt de dificultats”.

El passat 3 de setembre va entrar en vigor la llei estatal 8/2021 per la qual es va reformar la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, i el decret llei català 19/2021, que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica i que determina que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport a les persones. L’assistència ha substituït i abolit, a Catalunya, la tutela, la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental i la curatela.

La qüestió és que allà on fins ara es podien limitar les opcions d’una persona en nom d’una “suposada” protecció (tutela, curatela, etc.) de la pròpia persona o d’una tercera, ara, tots els agents que intervenen en el suport que s’ofereix a una persona han d’aprendre a gestionar riscos i responsabilitats d’una altra manera i, sobretot, a oferir un suport social orientat a millorar la interacció amb l’entorn i a participar dels bens socials, així com a donar suport a la presa i la gestió de decisions, prioritzant els drets, la voluntat i les preferències de les persones. Ningú, mai més, pot ser sotmès a un procediment que conclogui amb una limitació de la seva capacitat jurídica. Els mecanismes de suport són ara un dret de la persona amb discapacitat, no una obligació.

Support-Girona, que acompanya a més de mil persones en l’actualitat, fa més de set anys que va iniciar la seva pràctica sota la nova mirada de drets humans dictada per la Convenció Internacional i al 2015 va assumir el primer suport per la via de l’assistència. L’objectiu que es va marcar ja en aquell moment va ser el d’oferir a les persones que atenia el suport a la presa i gestió de les seves decisions per ajudar-les a la seva inclusió social i vida independent en el sí de la comunitat.

L’experiència de Support-Girona constata, entre d’altres, la necessitat d’impulsar canvis profunds en els sistemes dels serveis sanitaris i socials de manera que aquests esdevinguin “menys rígids i més adaptats” a les necessitats individuals i reals de les persones a les quals es dirigeixen. S’hi suma, d’altra banda, un canvi en les regles del joc. Si abans de la reforma, els diferents actors podien actuar sota el concepte d´”interès superior”, ara els cal posar en pràctica “la millor interpretació de la voluntat i preferències” de la persona; aquest traspàs exigeix formació als professionals i directius de les organitzacions sanitàries, socials i de justícia. En opinió del director de Support-Girona, Josep Maria Solé, la palanca de canvi també ha de venir de la pròpia societat, que encara manté actituds “paternalistes” vers les persones amb discapacitat. Així mateix, el director subratlla alguns dels condicionants que frenen la transformació que propugna la llei i que tenen a veure amb la dificultat d’accés al treball, a l’habitatge i als recursos econòmics que permetin a moltes persones amb discapacitat sortir-se’n d’una situació de pobresa. De total de les persones acompanyades per Support-Girona, un 33% es troba en situació de pobresa i un 40% en el llindar.

La nova legislació preveu un període d’adaptació de tres anys en què totes les situacions anteriors que limitaven la capacitat s’han de regularitzar. Tot i que la llei estableix que els jutjats ho facin d’ofici, el canvi de situació jurídica també el pot activar la pròpia persona a través de diferents procediments. L’entitat gironina ofereix un servei d’assessorament i de suport a la gestió documental gratuït per ajudar a les persones amb discapacitat, famílies i professionals a fer aquesta transició.

De total de les persones acompanyades per Support-Girona, un 46% són persones amb una discapacitat psicosocial (terminologia utilitzada per Nacions Unides per vincular les persones amb problemes de salut mental en el nou marc de drets humans), un 29% tenen una discapacitat intel·lectual i un 14% un deteriorament cognitiu. L’11% restant respon a perfils diversos. Al 2021, l’entitat ha donat suport a 85 persones en situació d’alta complexitat (el 9% de les persones acompanyades).

Avui dia, el 55% de les persones a qui es dona suport ja resideix a la comunitat. El 45% restant viu en un dispositiu de tipus residencial.

Descàrrega de fotografies. Autor. Support-Girona

Arribada de la consellera de Justícia i salutacions per part del patronat i equip directiu de Support-Girona. 

La consellera Ciuró i el secretari de Mesures Penals, amb la direcció de Support-Girona i el director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona.

Reunió de treball de Support-Girona amb la consellera de Justícia i el seu equip 

Els representants de Justícia han mantingut una diàleg amb els professionals de Support-Girona per copsar l’aplicació pràctica dels suports i la seva dificultatLa titular de Justícia en una de les sessions de formació de Support-Girona

 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona.
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347